Årsmøte, Årsmelding 2021 og Handlingsplan 2022

Tirsdag 8. februar kl. 18.00 blir det årsmøte.

Klikk på filen nedenfor for å lese Årsmelding fra 2021 og Handlingsplan for 2022.

Åpent møte: Like etter, kl. 19.00, blir det åpent møte med besøk av Torunn Tysvær Møllerhaug, som skal fortelle om kommunens arbeid med CO2-prosjektet og treplanting i Nablus.

Alt skjer på No. 18 Kulturkafé, Skagen 18, 4006 Stavanger.

Påmelding: Send navn og telefonnummer til Nablusforeningens leder Øyvind Kirkhus på e-post innen 7.2.: kirkhus54@gmail.com.

Skribent: Vera Halvorsen