Støtt oss økonomisk

Din støtte er verdifull for oss, både økonomisk og moralsk!

Du kan støtte organisasjonens arbeid ved å betale inn til Nablusforeningen sitt

kontonummer: 3207.34.78153 – NB! Merk at dette er et nytt kontonummer fra 2021

eller vipps (132094 #Nablusforeningen medlemmer).

Vi setter stor pris på faste bidragsytere, noe du kan bli ved å ta i bruk avtalegiro. Det er den enkleste ordning både for Nablusforningen og for deg som betaler. Automatisk trekk er synlig i nettbanken din.