Støtt oss økonomisk

Din støtte er verdifull for oss, både økonomisk og moralsk!

Du kan støtte organisasjonens arbeid ved å betale inn til Nablusforeningen sitt

kontonummer: 0530 12 05343

Vi setter stor pris på faste bidragsytere, noe du kan bli ved å ta i bruk avtalegiro. Det er den enkleste ordning både for Nablusforningen og for deg som betaler. Automatisk trekk er synlig i din Nettbank.