Delegasjon til Nablus 5.-12. september 2015

Nablusforeningen årlige delegasjonsreise går av stabelen 5.-12 september i år.

Den vil bestå av skolerepresentanter, dramalærere fra UIS og et jazzband fra UIS, avdeling for musikk og dans sammen med noen fra styret som er delegasjonsansvarlige.

Dette året har vi lyst til å åpne turen for andre interesserte. Dere blir med på vårt program, som betyr at du får besøke skoler, universitet og bli riktig så godt kjent både med personer og institusjoner i Nablus. Det blir rikelig tid til samvær, møter med ordfører og andre.

På slutten av reisen tar vi et par dager i Jerusalem og Betlehem. Ønsker du det, kan vi også lage et eget program for dere med tur til Jerico.

Vi har ikke helt fått oversikt over pris på hotell og transport i Palestina, men regner med vi skal greie reisen for ca 14000 pr. person, med noe reduksjon for de som vil dele rom. Det inkluderer de fleste måltider.

 

Nærmere opplysninger om turen kan du få ved å henvende deg til Anndi, tlf. 907 46 547 eller skrive til anndilo@live.no.