ÅPENT MØTE MED ÅRSMØTE 2015 I NABLUSFORENINGEN

Onsdag 4. mars kl. 18.00 i Stavanger Museum

Signe Christine Urdal og Agnes Braastad Tiffon forteller og viser bilder fra sitt kunstner opphold i Nablus. Vi får gjester fra Nablus.

Kl. 19.00: årsmøte med følgende saker:

Årsmelding – Handlingsplan – Regnskap – Budsjett – Valg

Mulighet for å besøke utstillingen ”Nablus – en okkupert by”

 

GJESTER FRA NABLUS TIL ÅRSMØTET

Mrs Hanin Darwaza og Inas Abou Safa kommer fra Womens Union til årsmøtet i Stavanger. De kommer til Stavanger for å studere læreplan for kokkeopplæring og vil tilbringe uka med å besøke blant annet opplæringsavdelingen i fylket og Godalen videregående skole. Womens Union driver i dag et årskurs i kokkeopplæring. Nå ønsker de å utvide slik at studentene får full fagopplæring i matfag. Vi ser frem til videre samarbeid med skolen, og vil gjøre vårt til å styrke fagopplæringen på dette feltet i Nablus. Dette vil være den første fagopplæring på området på Vestbredden.