INVITASJON TIL SEMINAR MED MADS GILBERT

Vi ser fram til å høre om Palestina generelt, og etter siste hendelser kan dette ikke bli annet enn interessant. 

Påmelding til loistavanger@fh-stavanger.no innen 10. oktober, og innbetaling kr.100,- til knt. 3201 31 49134, merk innbetalingen med deltaker(e).