Vil videreføre TAP-Kunstprosjektet

Nablusforeningen i Stavanger har søkt om støtte til å videreføre prosjektet TAP – The Art Project.

Formålet med TAP er å utvikle et nettverk mellom kunstnere fra Stavanger og Nablus-området, basert på besøk og gjenbesøk av profesjonelle kunstnere.

Prosjektet er begrunnet i behovet for å styrke forståelsen for kunstens og kunstneres vilkår og utviklingsmuligheter i to områder med svært ulik kulturell, økonomisk og politisk situasjon.

Neste fase blir opphold for norsk kunstner i Nablus høsten 2014, med gjenvisitt fra Nablus 2015. Vi søker Norsk representasjonskontor til Palestina om midler til reise og oppholdsutgifter for den norske kunstneren i 2014.

Bildet: Kunstner Agnés Bttfn, her på Tungenes under skolebesøket i høst, var gjestekunstner i Nablus våren 2013. I høst kom Isra Issa fra Nablus på gjenbesøk til Stavanger