Om Nablus

Nablus er den største palestinske byen på den Israel-okkuperte Vestbredden av Jordanelva. Byen ligger i en dal mellom fjellene Garizim og Ebal bare 60 km nord for Jerusalem.

I 2000 var folketallet på 130 000 mennesker, hvorav 30 000 bodde i flyktningeleire.

Byen har rester etter bosetting datert tilbake til omkring 4500 f.Kr. Like sørøst for nåtidas Nablus lå oldtidsbyen Sikem som var politisk og religiøst sentrum i Kanaan og er omtalt mange steder i Bibelen. Der lå Josefs grav og Jakobs alter og brønn. Romerne bygde opp byen vest for Sikem og gav den navnet Flavia Neapolis i år 72. Navnet Nablus er en arabisk form av det greske Neapolis som betyr «nybyen».

Den store moskéen i Nablus var tidligere kirke, Justinians basilika, men ble bygd om til moské da muslimene gjenerobret byen i 1187.

 

Byen ble okkupert av Israel etter seksdagerskrigen i 1967.