Medlem i Nablusforeningen

Vi ønsker oss flere medlemmer i Nablusforeningen. Det er verdifullt for oss både økonomisk og fordi det inspirerer til å stå på for å styrke vennskap og forståelse mellom folk i Stavanger og Nablus.

Et okkupert folk trenger å bli sett og styrket i sin kamp for menneskeverd og frihet.

Og vi blir kjent med et vennlig og gjestfritt folk med en gammel, rik kultur- vår egen kulturs vogge.

Du blir medlem ved å sende kr.200 ( 100 hvis du er student eller pensjonist) til 0530 12 05343. Husk tydelig navn og adresse.