Bli medlem

Vi er utrolig takknemlig for at du velger å være medlem hos oss. Din støtte er verdifull for oss, både økonomisk og moralsk!

 

Vi planlegger flere prosjekter i 2014. Se vår hjemmeside www.nablusforeningen.net og www.facebook/nablusforeningen for mer informasjon. 

Vi sender også ut Nablusnytt ca. 4 ganger i året.