Innstilling fra valgkomitéen i Nablusforeningen til årsmøtet 2022

Foreslåtte kandidater til styret for 2022:

(De som er på valg står i kursiv. De som ikke står i kursiv ble valgt inn for 2 år i fjor og er på valg i 2023)

Øyvind Kirkhus (leder velges for 1 år)

Kian Reme (velges for 2 år)

Karin Sunderø (velges for 2 år)

May Renate Bringedal (velges for 2 år)

Kristina Holmevik (velges for 2 år)

Maria Aano Reme

Vera Halvorsen

Anndi Lomeland Jacobsen

Varamedlem:

Silje Rostøl Svela (varamedlem velges for 1 år)

Revisor: 

Einar Leknes

Styret skal ifølge vedtektene ha 7 medlemmer men valgkomiteen innstiller på at en i 2022 har 8 styremedlemmer og 1 varamedlem i stedet for 7 styremedlemmer og 2 vara, og at dette forsøkes justert inn til neste år. Styret har også i året som gikk hatt 8 styremedlemmer.

Valgkomiteen har bestått av Kirsti K. Sømme, Stanko Matic, Elisabeth Aaserød og Anna S. Songe-Møller.

Skribent: Vera Halvorsen