Sats på Palestina – Et brev til Jonas Gahr Støre

Kjære Jonas!

Denne helga har vennskapsforeningene i seks av de syv kommunene som har vennskapsavtaler med palestinske kommuner vært samlet: Stavanger (Nablus), Lærdal (Jeriko), Nes (Jayyous), Tromsø (Gaza), Sarpsborg (Betlehem) og Hamar (Khan Younis). Trondheim (Ramallah) hadde ikke anledning.

Deltakerne har ulike ståsteder politisk. Men vi har en felles forventning om et regjeringsskifte, med deg som statsminister. Det er mange forhold knyttet til Palestina der vi forventer raske forbedringer. Her er noen av dem:

  • Anerkjennelse av Palestina. Et stort flertall av FNs medlemsland har anerkjent Palestina, herunder en rekke europeiske land. Tida er nå inne for norsk anerkjennelse!
  • Varer og tjenester i de ulovlige bosetningene finner fortsatt veien til Norge. Tre av vennskapskommunene (Hamar, Tromsø og Trondheim) har gått foran og fattet vedtak om ikke å kjøpe slike varer og tjenester. Dette må følges opp av den nye regjeringen!
  • Vennskapssamarbeid og andre former for solidaritetsarbeid trenger et løft! Tidligere regjeringer har satset spesielt sterkt på enkeltland – Sør-Afrika og Burma – og gitt betydelig økt støtte til solidaritetsarbeid og frivillighet knyttet til disse landene. Nå er det Palestinas tur!

Vi ser fram til at en ny regjering satser på Palestina i solidaritet med et okkupert og fordrevet folk.

For vennskapsforeningene:

Øyvind Kirkhus (Nablusforeningens leder)

Kian Reme (Nablusforeningens styre) 

Skribent: Vera Halvorsen