Sammen om utdanning: Åpent møte 18. februar

Like etter årsmøtet den 18.02.20 vil Universitetet i Stavanger fortelle om sitt spennende samarbeid med an-Najah i Nablus.

Det utvidede samarbeidet mellom universitetene i Stavanger og Nablus er en solskinnshistorie. UiS har vært på flere delegasjoner til Nablus for å knytte flere institutt og fakultet sammen på de to universitetene, og har blant annet rekruttert studenter fra Nablus våren 2020. Noen av emnene de samarbeider om er lærerutdanning, opplæring innen grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, kunst og håndverk og samfunnsvitenskaplige fag.

Brita Strand Rangnes og Trym Holbek kommer på vårt åpne møte for å fortelle!

Sted: Kulturkafé nummer 18 Tid: 18.02.20 kl 19:00

Avtalen signeres i 2017 (prorektor Dag Husebø, Bjørg Tysdal Moe og daværende ordfører Adly).

Nablusforeningen er svært begeistret for et tettere samarbeid mellom utdanning av lærere og det praktiske utvekslingssamarbeidet vi har hatt over mange år mellom skoler i Stavanger og Nablus. At Nablusforeningen kan bidra med kontaktskaping og tilrettelegging for delegasjonene sikrer kvalitet i arbeidet.

Skribent: Maria Aano Reme