Åpent møte 19.2.19

Like etter årsmøtet den 19.2. inviterer vi til et åpent møte der Torunn Helene Bjørnevik vil dele sine erfaringer fra Palestina. Hun deltok i 2018 som ledsager med Kirkens Nødhjelp i de okkuperte områdene.

Eddie Andresen og Elisabeth Barstad, som spilte på kulturfestivalen i Nablus i fjor, gir oss i tillegg et solidarisk musikalsk innslag.

Sted: Loftet på Sting

Tidspunkt: Tirsdag 19.2. kl. 19.30

Skribent: Maria Aano Reme