Hege Haraldsen ny TAP-kunstner

Hege Haraldsen (1)ege Haraldsen er valgt som ny kunstner i TAP – The Art Project, et utvekslingsprogram for kunstfeltet i Stavanger og Nablus. Haraldsen har en Bachelor i fotografi fra RMIT University i Melbourne, Australia, og har – ved siden av egen kunstneriske karriere – utviklet Arthou, en internasjonalt orientert plattform for kunstnerisk samarbeid og promotering av kunst.

 

For Haraldsen er det viktig for å ha en personlig tilknytning til motivet, enten hun fotograferer portrett eller landskap. Hun er opptatt av forholdet mellom det ytre miljøet og det dypt personlige, og utvikler gjerne kunstnerskapet sitt gjennom samarbeid med andre.

I 2016 bygget hun om varebilen sin til et studio for talkshow om visuell kunst. Med den har hun kjørt rundt i Europa og intervjuet kunstnere og andre viktige bidragsytere til kunstfeltet. Hun kommer på den måten nært inn på dem hun møter og får et innblikk i hvem de er, hva de gjør, og hva som gir mening i livene deres. Målet med prosjektet er å øke publikums interesse for og kunnskap om kunstfeltet, og få allmennheten til å omfavne kunst som utfordrer og berører dem følelsesmessig og intellektuelt.

 

Om TAP

Under besøk Nablus har vi sett at det visuelle kunstfeltet er skadelidende i konflikten mellom israelere og palestinere. Selv om Nablus har et flott kunstakademi, er det i liten grad anledning til å reise på ekskursjoner og studiebesøk og innhente gjesteforelesere. Den spente situasjonen innbyr heller ikke til kunstfaglig virksomhet etter endt utdanning, selv om mange kunstnere ønsker å utøve sitt yrke. Dette er en situasjon vi ikke kan gjøre noe med på overordnet plan, men vi kan bidra til utveksling på grasrot- og institusjonsnivå, til gjensidig inspirasjon og faglig utbytte.

TAP er et utvekslingsprogram for kunstnere fra Stavanger og Nablus, initiert av Nablusforeningen i 2010. Ordningen gjelder profesjonelle aktører innen kunstfeltet som ønsker å utvide sin faglige praksis ved å utvikle prosjekter i et samarbeidsmiljø.

Disse kunstnerne har tidligere deltatt i programmet: Agnes Btffn og Signe Christine Urdahl (Stavanger), og Isra Issa og Nemer Sartawi (Nablus).

Våre formelle samarbeidspartnere i Nablus er kunstakademiet ved AnNajah University, Stavanger Association (Nablusforeningens søsterorganisasjon) og arkitekt og leder av Cultural Heritage Enrichment center, Naseer Arafat. I Stavanger samarbeider vi med Rogaland kunstsenter og Stavanger kommune. Prosjektet er støttet av Stavanger kommune, Norges representasjonskontor i Palestina, Strømmestiftelsen og Nord Sør-alliansen.

Les mer om TAP på https://taptheartproject.wordpress.com

 

 

 

Skribent: Helene Berge Galta