Det første dramakonsortiet av sitt slag i Norge Nablusforeningen er stolt av å kunne regne seg som fødselshjelper til samarbeidet mellom Nablus og UiS.

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Det nasjonale fagmiljøet i drama og teater vil styrkes gjennom dette nettverket, sier Anna S. Songe-Møller ved UiS om nettverket NORDRANET som hun leder, det første Erasmus+ mobilitetskonsortiet i høyere utdanning i Norge.
Nettverket Norwegian Mobility Consortium for Drama and Theatre (NORDRANET), er et nettverk som består av representanter fra fagmiljøene i drama samt internasjonale koordinatorer fra Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Høgskolen i Østfold (HiØ).
I nettverket samarbeides det om å øke mobilitet av studenter og ansatte innenfor drama og teater, og nettverkets hovedmål er å styrke europeisk og global mobilitet på grunnlag av akademisk nettverksbygging og felles forskningsinteresser.
Har lang erfaring
Songe-Møller forteller at nettverket vil styrke og utvide samarbeidet om drama og teater mellom utdanningsinstitusjonene, og at arbeidet som gjøres igjen vil føre til mer synliggjøring av drama og teater som estetisk fag i skolen og dets relevans i samfunnet.
– I faggruppen på UiS har vi jobbet mye med det flerkulturelle og mangfold, og vi har opparbeidet oss erfaring nasjonalt og internasjonalt på dette området. De andre høgskolene ønsket å knytte seg til oss og har bedt oss om å lede nettverket, forteller Songe-Møller.
Selv om det er dramadosenten som leder nettverket sammen med Trym Holbek ved Internasjonalt kontor ved UiS, har alle partene en aktiv rolle inn i konsortiet.
Søkelys på undervisning som fremmer integrasjon
Høgskolen på Vestlandet tar ansvar for å søke NSD om godkjenning av forskningsprosjektet i samarbeid med UiS og HiØ. Høgskolen i Østfold får ansvar for skrive ny søknad om Erasmus+ globalmobilitetsmidler i februar i samarbeid med UiS og HiV.
Forskningsprosjektet ønsker å sette søkelyset på undervisning som fremmer eller hemmer integrasjon av etnisk norske og utenlandske studenter i samme klasse.
– Tematikken og forskningsdesignet skal utformes på en samling på Høgskolen i Østfold før jul. Jeg kommer til å koordinere prosjektet i tett dialog med de ulike partene, sier Songe-Møller.
Samarbeid med palestinsk universitet
I september reiste flere av representantene fra nettverket til den palestinske byen Nablus på Vestbredden. Målet med reisen var å videreføre samarbeidet med An-Najah National University som UiS har samarbeidet med i flere år. An-Najah samarbeider med universitetet og høgskolene i nettverket om utveksling av studenter og ansattmobilitet.
Les også: Åpner en dør for framtiden
På det palestinske universitetet ble det holdt en workshop som et ledd av en større utvelgelsesprosess av studentene som fikk motta Erasmus+- stipender for å kunne dra på utveksling. Over 50 studenter deltok i workshopen, og sammen med faglærerne i drama fra UiS, HVL og HiØ, satte de opp forestlingen DIGNITY III.
– Forestillingen ble spilt i en stor teatersal på An Najah, og det var fullt hus. Et TV-team var til stede og filmet forestillingen, og intervjuet meg og universitetsledelsen. Innslaget om prosjektet ble sendt ut til hele Nablus og resten av Vestbredden, sier Songe-Møller.
– Vi trenger humane lærere
Totalt var det 40 palestinske studenter som søkte på 12 stipender, og nå er kandidatene klare, forteller Songe-Møller. I januar kommer det 4 palestinske gutter og 8 jenter på utveksling ved de ulike høgskolene og ved UiS.
Les også: – En helt ny og annerledes verden
Ordføreren og næringsforeningen i Nablus arrangerte middag for hele delegasjonen, og alle gav uttrykk for hvor viktig dette besøket og prosjektene var for universitetet og for byen.
– Nablus lider under okkupasjonen. I møte med dekanen på lærerutdanningen ved An- Najah kom det frem hvor viktig det er med utveksling for disse studentene, og at svært mange skolebarn er traumatisert og trenger drama som undervisningsmetode. Vi trenger humane og empatiske lærere, sa hun, forteller Songe-Møller.

Tekst og foto: Maria Gilje Torheim

Skribent: Helene Berge Galta