Er du kunstner? Søk gjesteopphold for kunstnere og andre profesjonelle aktører innen kunstfeltet, Nablus våren 2018

Agnes Btffn (gjestekunstner 2014) på besøk ved kunstakademiet i Nablus
Agnes Btffn (gjestekunstner 2014) på besøk ved kunstakademiet i Nablus

TAP – The Art Project er et utvekslingsprogram for kunstfeltet, initiert av Nablusforeningen. Visjonen er å legge til rette for kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom kunstnere, kunststudenter og andre kunstfaglige aktører, fra vennskapsbyene Stavanger og Nablus, Palestina. Målet er gjensidig bevisstgjøring om hva som rører seg på kunstfeltet i respektive landene.

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder kunstnere og andre aktører innen kunstfeltet som ønsker å utvide sin faglige praksis ved å utvikle prosjekter i et samarbeidsmiljø. Søkerne må, gjennom utdanning eller dokumentert praksis, betraktes som profesjonelle.

Søkerne må

1. Kunne kommunisere på engelsk
2. Kunne arbeide selvstendig
3. Være villig til å dele erfaringer, for eksempel gjennom forelesninger eller workshops ved An-Najah Nasjonal University i Nablus
4. Så langt det er mulig søke kontakt med det lokale kunstfeltet og -institusjoner og pleie kontaktnettet etter hjemkomst
5. Dele erfaringer fra oppholdet med utøvere i sine egne lokalsamfunn
6. Engasjere seg i å legge til rette for neste opphold og, i samarbeid med tidligere TAP-deltakere og nablusforeningen, opptre som vert for besøkende kunstnere fra Nablus

Praktiske opplysninger
Reiseutgifter tur/retur Stavanger – Nablus og 1000 Euro per måned blir betalt av Nablusforeningen. Bolig stilles kostnadsfritt til disposisjon av An Najah University. Utgifter utover dette må dekkes av søkeren.
Nablusforeningen bestiller flybilletter og er behjelpelig med å ordne transport tur/retur flyplassen i Tel Aviv – Nablus.

NB! Det tas forbehold om at Nablusforeningen greier å innhente den nødvendige finansieringen av oppholdet.

Historikk
Nablusforeningen har gjennom mange år arbeidet for å øke forståelsen for palestinernes situasjon. En rekke vennskapssamarbeid er igangsatt mellom Stavanger og Nablus, på institusjons- og frivillig basis. Under besøk vennskapsbyen har vi sett at det visuelle kunstfeltet er skadelidende i konflikten mellom israelere og palestinere. Selv om Nablus har et flott kunstakademi, er det i liten grad anledning til å reise på ekskursjoner og studiebesøk og innhente gjesteforelesere. Den spente situasjonen innbyr heller ikke til kunstfaglig virksomhet etter endt utdanning, selv om mange kunstnere ønsker å utøve sitt yrke. Dette er en situasjon vi ikke kan gjøre noe med på overordnet plan, men vi kan bidra til utveksling på
grasrot- og institusjonsnivå, til gjensidig inspirasjon og faglig utbytte.

I februar 2011 inviterte Nablusforeningen åtte kunststudenter og to forelesere fra Kunstakademiet på An-Najah Universitetet i Nablus til Stavanger for å jobbe med et kunstprosjekt. Prosjektet ble utarbeidet av Nablusforeningen, ved Karin Sunderø, i samarbeid med Ivar Nygaard, daværende leder for Stavanger Kunstforening. Studentene og foreleserne fra Nablus hadde et omfattende program i Stavanger. I Stavanger Kunstforening fikk de to av utstillingssalene til disposisjon. Oppgaven de fikk var å bruke veggene i lokalene til å skape en utstilling, basert på egen identitet og inntrykkene de samlet seg underveis i oppholdet. I tillegg til å jobbe iherdig med det kunstneriske, var studentene på besøk på kunstinstitusjoner, atelier og hos lokale kunstnere i distriktet. Prosjektet var svært vellykket for alle parter, og på åpningen stod publikum i kø for å komme inn.

TAPs suksess våren 2011 inspirerte til å videreutvikle prosjektet, gjennom gjesteopphold for kunstnere, vekselsvis i Stavanger og Nablus. Oppholdet er knyttet til utdannings- og faginstitusjoner begge steder, og forutsetter involvering fra kunstnernes side i kunstmiljøet der de oppholder seg. Kunstnerne som hittil har deltatt i TAP er:
Fra Stavanger: Agnes Bttfn, våren 2013
Fra Nablus: Isra Issa, høsten 2013
Fra Stavanger: Signe Christine Urdal, høsten 2014
Fra Nablus: Nemer Sartawi, våren 2016

Våre formelle samarbeidspartnere i Nablus er Academy of Fine Arts ved AnNajah University, Stavanger Association (Nablusforeningens søsterorganisasjon) og arkitekt og leder av Cultural Heritage Enrichment center, Naseer Arafat. I Stavanger samarbeider vi med Rogaland kunstsenter og Stavanger kommune. Prosjektet er støttet av Stavanger kommune, Norges representasjonskontor i Palestina, Strømmestiftelsen og Nord Sør-alliansen.

Nablusforeningen i Stavanger
Nablusforeningen ble stiftet i 1984. Foreningen har som formål å skape kontakt, vennskap og forståelse mellom Stavangers innbyggere og innbyggerne I Nablus på Vestbredden. Foreningen knytter forbindelser med barnehager, skoler, fagforeninger og ulike organisasjoner i Nablus.

Søknadsfrist 20. august 2017.

Søknaden skal inneholde:
Beskrivelse av ønsker og intensjon for oppholdet
CV og en kort beskrivelse av tidligere prosjekt

Søknad sendes til:
Nablusforeningen ved kurator Karin Sunderø
karinsund@yahoo.no
Tlf. 922 54 005

Skribent: Tormod Eikill