Stavangerkunstnere deltar på Nablus Cultural Festival i slutten av april

Øystein Bru Frantzen

Øystein Bru Frantzen

Liv Runesdatter

Liv Runesdatter

Kjell Inge Torgersen

Kjell Inge Torgersen

Nablus arrangerer 25.april- 2. mai for første gang en større Kulturfestival. Festivalen springer ut av et grasrotengasjement ledet av Prosjekt Håp i Nablus. Arrangementet støttes av kommunen i de to byene, og mange ulike institusjoner i Nablus. Vennskapsbyer og internasjonale kontakter bidrar. Gjennom festivalen ønsker arrangørene å gi byen et løft gjennom utstillinger, filmvisninger, konserter og kunstnersamarbeid.
– Nablus er en vakker gammel by som dessverre har begrensede muligheter for større kulturaktiviteter og har til nå ikke hatt noen egen kulturfestival, heter det i invitasjonen
Stavanger er invitert, og Nablusforeningen vil sammen med kunstnerne Liv Runesdatter, Kjell Inge Torgersen, Øyvind Bru Frantzen og Signe

Christine Urdal

Christine Urdal

Christine Urdal delta på festivalen, de tre første med musikk og Signe Christine Urdal med fotoutstilling.
Alle er kjente kunstnere så vel i regionen som nasjonalt. Liv Runesdatter vil delta med deler av konsertproduksjonen ”This is the world.” Musikken er komponert av Liv Runesdatter til tekst av Mansur Rajih.
Kjell Inge Torgersen vil fremføre egne sanger og tekster av Sting. Begge i samarbeid med Øyvind Bru Frantzen som selv har arbeidet flere år i Palestina, blant annet sammen med Erik Hillestad.
Signe Christine Urdal vil stille ut bilder delvis inspirert av sitt opphold i Nablus i 2014, da sendt av Nablusforeningen som ledd i prosjektet The Art Project.
Som reiseledere og ledsagere følger nyvalgt leder Tormod Eikill og avgått leder Anndi Lomeland Jacobsen sammen med representant for Stavanger kulturkontor.