Nytt styre

styre_2016

Nytt styre i Nablusforeningen. Fra venstre: Anne Hylland, Kian Reme, Anita Middelton, Karin Sunderø, Tormod Eikill, Maria Aano Reme, Bjørg Bothe, Helene Berge Galta, Silje Rostøl Svela. Nawal Bakeer, Audun Kvinnesland og Øyvind Kirkhus var ikke til stede på møtet.

Årsmøte i Nablusforeningen 22. februar har valgt nytt styre.  De fleste av de gamle styremedlemmene  er enten ikke på valg, eller også har de sagt ja til en ny periode. Det forteller at det er meningsfullt og kjekt arbeid å sitte i styret til Nablusforeninga. Av de gamle fortsetter:

Kian Reme, Helene Berge Galta , Audun Kvinnesland, Bjørg Botne, Anita Middelton, Nawal Bakeer, Karin Sunderø og Anne Hylland.  De to siste er vararepresentanter.

Tormod Eikill ble ny leder. Tormod er i dag journalist i Stavanger Aftenblad, men vil fra sommeren slutte der.  Tormod skal få egen presentasjon senere.

Inn som fast medlem kom også Silje Rostøl Svela som i dag er skolekontakt for Nablusforeningen,

Videre kom Øyvind Kirkhus, geolog og leder i Oljedirektoratet inn. Øyvind var med oss til Palestina i fjor høst da vi sammen med lærere fra Godalen videregående skole hadde kokkekurs som ledd i UNESCO-prosjektet Mat og husvære i to kulturer.

Som ny vararepresentant ble Maria Aano Reme valgt, så nye generasjoner Reme finner sin plass. Det  gleder oss stort.  Maria har et langt engasjement for Nablus og Palestina bak seg, har oversatt arabiske dikt  og er I jobbsammenheng  rådgiver i Stavanger byarkiv.  Maria erstatter Gunhild Brænne Bjørnstad som flyttet til Moss i fjor.

Zaher Hammoudeh tar en pause fra styret  grunnet andre  oppgaver og av familiegrunner, men har sagt seg villig til å fortsette som redaktør av nettsida.

Og Anndi Lomeland Jacobsen bad om avløsning som leder etter ti kjekke og meningsfulle år. Hun sier hun gjerne fortsetter å arbeide aktivt for Nablusforeningen, gjerne som ubetalt sekretær eller ”bakkemannskap”. Det omfattende arbeidet Nablusforeningen etter hvert er involvert i, kan trenge ekstra kapasitet på den administrative sida.  Styret vil på første møte vurderer hvordan en skal fordele arbeidsoppgavene.

Zaher og Anndi ble behørig takket av i møtet. Gunhild vil bli ”fjerntakket”