En varm uke i Nablus


varm_uke_i_nablus
Ørkenstorm og +30 grader var en utfordring for skoledelegasjonen til Nablus i begynnelsen av september 2015. Følelsen av å være i Midt Østen var formidabel! Vi møtte engasjerte og ivrige lærere og elever,og varmen og sanden la en spesiell ramme rundt skolebesøkene. Mye er likt og mye er annerledes. Vi får tips og vi gir råd. Vi møter gamle kjente og blir kjent med nye ansikter. Klemmene sitter løst. Epostadresser blir utvekslet og bilder blir lagt ut på Instagram. Vennskapsarbeid er gøy! De mange intense møtene gir sterke inntrykk i løpet av uken, og vi kommer hjem til kolleger og elever litt klokere og rikere!